COMPATIBLES CON MOTO:

Kawasaki 2014 Ninja 300 

 

Kawasaki 2014 Ninja 300 ABS

 

Kawasaki 2014 Ninja 300

 

Kawasaki 2016 Ninja 300 

 

Kawasaki 2016 Ninja 300 

 

Kawasaki 2016 Ninja 300 ABS KRT Edition

 

Kawasaki 2016 Ninja 300 ABS

 

Kawasaki 2015 Ninja 300 

 

Kawasaki 2015 Ninja 300 ABS 

 

Kawasaki 2011 Ninja 250R 

 

Manillar Kawasaki 2014 Ninja 300 

 

Kawasaki 2015 Ninja 300 ABS 

 

Kawasaki 2015 Ninja 300 ABS SE 

 

Kawasaki 2015 Ninja 300 ABS

 

Manillar Kawasaki 2015 Ninja 300 

 

Kawasaki 2015 Ninja 300 

 

Kawasaki 2017 Ninja 300 ABS 

 

Kawasaki 2017 Ninja 300 ABS Winter Test Edition

 

Kawasaki 2014 Ninja 300 ABS 

 

Kawasaki 2017 Ninja 300 ABS KRT Edition 

 

Kawasaki 2013 Ninja 300 

 

Kawasaki 2013 Ninja 300

 

Manillar Kawasaki 2014 Ninja 300 ABS

 

Kawasaki 2014 Ninja 300 ABS 

 

Kawasaki 2014 Ninja 300 

 

Kawasaki 2017 Ninja 300 

 

Kawasaki 2015 Ninja 300

 

Kawasaki 2012 Ninja 250R 

 

Kawasaki 2011 Ninja 250R 

 

Kawasaki 2013 Ninja 300 

 

Kawasaki 2013 Ninja 300 ABS 

 

Kawasaki 2012 Ninja 250R

 

Kawasaki 2009 Ninja 250R 

 

Kawasaki 2009 Ninja 250R

 

Kawasaki 2010 Ninja 250R 

 

Kawasaki 2010 Ninja 250R

 

Kawasaki 2008 Ninja 250R 

TORNILLO 8x22 KAWASAKI ORIGINAL 120CB0822

TORNILLO 8x22 KAWASAKI ORIGINAL 120CB0822

COMPATIBLES CON MOTO:

Kawasaki 2014 Ninja 300 

 

Kawasaki 2014 Ninja 300 ABS

 

Kawasaki 2014 Ninja 300

 

Kawasaki 2016 Ninja 300 

 

Kawasaki 2016 Ninja 300 

 

Kawasaki 2016 Ninja 300 ABS KRT Edition

 

Kawasaki 2016 Ninja 300 ABS

 

Kawasaki 2015 Ninja 300 

 

Kawasaki 2015 Ninja 300 ABS 

 

Kawasaki 2011 Ninja 250R 

 

Manillar Kawasaki 2014 Ninja 300 

 

Kawasaki 2015 Ninja 300 ABS 

 

Kawasaki 2015 Ninja 300 ABS SE 

 

Kawasaki 2015 Ninja 300 ABS

 

Manillar Kawasaki 2015 Ninja 300 

 

Kawasaki 2015 Ninja 300 

 

Kawasaki 2017 Ninja 300 ABS 

 

Kawasaki 2017 Ninja 300 ABS Winter Test Edition

 

Kawasaki 2014 Ninja 300 ABS 

 

Kawasaki 2017 Ninja 300 ABS KRT Edition 

 

Kawasaki 2013 Ninja 300 

 

Kawasaki 2013 Ninja 300

 

Manillar Kawasaki 2014 Ninja 300 ABS

 

Kawasaki 2014 Ninja 300 ABS 

 

Kawasaki 2014 Ninja 300 

 

Kawasaki 2017 Ninja 300 

 

Kawasaki 2015 Ninja 300

 

Kawasaki 2012 Ninja 250R 

 

Kawasaki 2011 Ninja 250R 

 

Kawasaki 2013 Ninja 300 

 

Kawasaki 2013 Ninja 300 ABS 

 

Kawasaki 2012 Ninja 250R

 

Kawasaki 2009 Ninja 250R 

 

Kawasaki 2009 Ninja 250R

 

Kawasaki 2010 Ninja 250R 

 

Kawasaki 2010 Ninja 250R

 

Kawasaki 2008 Ninja 250R